Open Letter to Wales Theatre Awards

We the undersigned are deeply concerned about the nominations for Wales Theatre Awards this year.

The 2018 Awards include multiple nominations for shows which include white actors playing non-white roles.

We understand that productions may require actors to play diverse roles but we expect the challenges of representation to be dealt with intelligently, and artists and organisations to fully understand and take on the responsibilities of our time.

It is our firm belief that in 2018, a convenient or ignorant casting practice is no longer acceptable and it should certainly not be rewarded with accolades.

We urge Wales Theatre Awards to reconsider their nominations. Globally in our industry, there is finally a significant appetite for change on this and other structural inequalities. We in Wales do not want to be left behind.

Llythyr agored i Wobrau Theatr Cymru.

Bwrdwn y llythyr agored hwn yw i gyflwyno pryderon ynglŷn â’r enwebiadau ar gyfer Gwobrau Theatr Cymru eleni.
Mae nifer o enwebiadau 2018 yn cynnwys cynyrchiadau lle gwelwyd actorion gwyn yn cynrychioli cymeriadau o dras wahanol.
Mae’n amlwg bod angen i actorion cymryd her wrth gynrychioli amryw o gymeriadau, ond mae angen i artistiaid a sefydliadau ymdrin â’r broses yn synhwyrol, ac mewn modd sy’n adlewyrchi gofynion ein hoes.
Credwn yn gryf nad yw castio diog neu anwybodus yn haeddu derbyn gwobr neu ganmoliaeth yn 2018,
Gofynnwn i Wobrau Theatr Cymru ail ystyried yr enwebiadau.
Mae ‘na drawsnewid yn digwydd ar draws y byd i sicrhau cyfartaledd a thegwch o fewn ein diwydiant. Nid ydym am weld Cymru yn arunig neu’n eilradd.

Sign Here

Signatures 

Shane Nickels
Abdul Shayek
Mathilde Lopez
John Norton
Rabab Ghazoul
Jafar Iqbal
Gareth Chambers
Glesni Price-Jones
Danny Muir
Laura Jeffs
Jesse Schwenk
Jennifer Lunn
Rhiannon White
Evie manning
Tom Wentworth
Sam Woodward
Jeremy Linnell
Chelsey Gillard
Caitlin Mckee
jonny cotsen
Emily Garside
Branwen Munn
Deborah Newton-Williams
Stella Patrick
Rhys Denton
Joshua Neal
Marek Liska
Selena Jerome
Siobhan Lynn Brennan
Catriona James
Yasmin Williams
Jain Boon
Jonathan Dunn
Tobias Weatherburn
Alan Humphreys
Gareth Ford-Elliott
Darius Nash
Rebecca Jade Hammond
Gavin Porter
George Soave
Mari Izzard
Lowri Izzard
Rachel Hopkins
Jo Fong
Alison John
Yvonne Murphy
Jason Camilleri
Alexandria Riley
Tanya Dower
Dafydd Llion Griffiths
Radha Patel
isabel adonis
Gary Raymond
Fern Thomas
Richard Mylan
bridget keehan
Alice Shing
Miranda Ballin
Madhu Khanna-Davies
Alun Saunders
Rowan Alexandria
Rhian Hutchings
Kiera Sikora
Sharon morgan
Frank Thomas
Rebecca Lee
Paul McCabe
Mary Chan
Connie Tu
Roiyah Saltus
LL
Wingshan Smith
P S K Lau
Jennifer Chan
Liz Hyder
Rose
Abyd Quinn Aziz
Bethan Dawson
Durre Shahwar
Holly Fry
Jorge Lizalde
Sheila Hendrickson-Brown
Sarah Jones
Chris Lewis
Louise Osborn

Ellen Groves

Advertisements